Laboratorijska ispitivanja kozmetičkih proizvoda

Prije stavljanja proizvoda na tržište, potrebno je provesti opsežna ispitivanja.

Na istoj lokaciji na kojoj je i odjel istraživanja i razvoja, nalazi se suvremeni laboratorij certificiran po ISO 9000:2015 te akreditiran za ispitivanje kozmetičkih proizvoda, kako bi se načinile sve analize neophodne pri stavljanju proizvoda na tržište EU, ali i na ostala tržišta. Unutar laboratorija moguće je načiniti preko 2000 različitih analiza, ovisno o potrebama (vrsti proizvoda, sastavu, ciljanom tržištu). Generalno govoreći, osnovne analize koje je potrebno načiniti za kozmetički proizvod navedene su u nastavku.

Analiza zdravstvene ispravnosti proizvoda

Prilikom stavljanja proizvoda na tržište, neophodna je analiza zdravstvene ispravnosti proizvoda, što najčešće podrazumijeva ispitivanje: organoleptičkih karakteristika proizvoda, mikrobiološke kakvoće proizvoda, pH vrijednosti te peroksidnog broja, udjela teških metala, potencijalnih nečistoća koje mogu biti prisutne u proizvodu iz sirovina i/ili ambalaže (parametri ispitivanja ovise o vrsti sirovina i ambalaži u kojoj se nalazi proizvod).

Ispitivanje učinkovitosti konzerviranja (Challenge testovi)

Za formulacije s visokim udjelom vodene faze, odnosno za formulacije koje su pogodne za razvoj mikroorganizama, neophodno je provesti testove učinkovitosti konzerviranja, kojima se može utvrditi je li proizvod pogodan ili otporan za razvoj mikroorganizama. Osim toga, može se utvrditi u kojoj je mjeri korišteni konzervans učinkovit u suzbijanju rasta pojedinih mikroorganizama. Ova analiza od iznimne je važnosti kada se odlučuje o vrsti ambalaže za kozmetički proizvod.

Provođenje testova stabilnosti

Prije stavljanja kozmetičkog proizvoda na tržište, potrebno je provesti opsežna ispitivanja stabilnosti kozmetičkog proizvoda kako bi se utvrdilo da li će proizvod biti stabilan u predviđenom roku trajanja pri normalnim uvjetima korištenja, skladištenja i transporta. 

Između ostalih testova koji se provode (utjecaj temperaturnog smrzavanja, vibracija pri transportu, kompatibilnosti s ambalažom, UV zračenja, itd.), provodi se i test u realnom vremenu kako bi se utvrdila stabilnost proizvoda. Tako npr. ukoliko je predviđeni rok trajanja godinu dana, proizvod se prati u vremenskom razdoblju od godine dana na parametre koji se procjene relevantnim, a obzirom na karakteristike proizvoda.

Kada se s proizvodom želi izaći na tržište u što kraćem vremenskom roku, moguće je predvidjeti rok valjanosti proizvoda akceleriranim testovima stabilnosti, pri čemu se proizvod izlaže ekstremnim uvjetima, ovisno o geografskom području gdje se proizvod planira prodavati, kao i o samim karakteristikama proizvoda (npr. za predviđeni rok trajanja od 2 godine, ispitivanje se provodi 3 mjeseca).

Što smo radili

Tinktura

 • Regulatorna podrška za kozmetičke proizvode
 • Laboratorijska ispitivanja kozmetičkih proizvoda
 • Klinička ispitivanja proizvoda i dokazivanje kozmetičkih tvrdnji

Ladria

 • Istraživanje i razvoj novih kozmetičkih proizvoda
 • Regulatorna podrška za kozmetičke proizvode
 • Laboratorijska ispitivanja kozmetičkih proizvoda
 • Dizajn kozmetičkog brenda
 • Klinička ispitivanja proizvoda i dokazivanje kozmetičkih tvrdnji
 • Proizvodnja gotovog kozmetičkog proizvoda
 • Odgovorna osoba za kozmetički proizvod na tržištu EU

Skintegra

 • Istraživanje i razvoj novih kozmetičkih proizvoda
 • Regulatorna podrška za kozmetičke proizvode
 • Laboratorijska ispitivanja kozmetičkih proizvoda
 • Klinička ispitivanja proizvoda i dokazivanje kozmetičkih tvrdnji
 • Proizvodnja gotovog kozmetičkog proizvoda

MNLY

 • Istraživanje i razvoj novih kozmetičkih proizvoda
 • Regulatorna podrška za kozmetičke proizvode
 • Laboratorijska ispitivanja kozmetičkih proizvoda
 • Klinička ispitivanja proizvoda i dokazivanje kozmetičkih tvrdnji
 • Proizvodnja gotovog kozmetičkog proizvoda
 • Dizajn kozmetičkog brenda
 • Odgovorna osoba za kozmetički proizvod na tržištu EU

Aprive

 • Istraživanje i razvoj novih kozmetičkih proizvoda
 • Regulatorna podrška za kozmetičke proizvode
 • Laboratorijska ispitivanja kozmetičkih proizvoda
 • Klinička ispitivanja proizvoda i dokazivanje kozmetičkih tvrdnji
 • Proizvodnja gotovog kozmetičkog proizvoda

Immortella

 • Regulatorna podrška za kozmetičke proizvode
 • Laboratorijska ispitivanja kozmetičkih proizvoda

Marra

 • Istraživanje i razvoj novih kozmetičkih proizvoda
 • Regulatorna podrška za kozmetičke proizvode
 • Laboratorijska ispitivanja kozmetičkih proizvoda
 • Klinička ispitivanja proizvoda i dokazivanje kozmetičkih tvrdnji
 • Proizvodnja gotovog kozmetičkog proizvoda

Moja oaza

 • Dizajn kozmetičkog brenda
 • Istraživanje i razvoj novih kozmetičkih proizvoda
 • Regulatorna podrška za kozmetičke proizvode
 • Laboratorijska ispitivanja kozmetičkih proizvoda
 • Klinička ispitivanja proizvoda i dokazivanje kozmetičkih tvrdnji
 • Proizvodnja gotovog kozmetičkog proizvoda
 • Odgovorna osoba za kozmetički proizvod na tržištu EU

Dr. Stribor

 • Istraživanje i razvoj novih kozmetičkih proizvoda
 • Regulatorna podrška za kozmetičke proizvode
 • Laboratorijska ispitivanja kozmetičkih proizvoda
 • Klinička ispitivanja proizvoda i dokazivanje kozmetičkih tvrdnji
 • Proizvodnja gotovog kozmetičkog proizvoda

365 Nature

 • Istraživanje i razvoj novih kozmetičkih proizvoda
 • Regulatorna podrška za kozmetičke proizvode
 • Laboratorijska ispitivanja kozmetičkih proizvoda
 • Klinička ispitivanja proizvoda i dokazivanje kozmetičkih tvrdnji
 • Proizvodnja gotovog kozmetičkog proizvoda

Arbotega

 • Dizajn kozmetičkog brenda
 • Istraživanje i razvoj novih kozmetičkih proizvoda
 • Regulatorna podrška za kozmetičke proizvode
 • Laboratorijska ispitivanja kozmetičkih proizvoda
 • Klinička ispitivanja proizvoda i dokazivanje kozmetičkih tvrdnji
 • Proizvodnja gotovog kozmetičkog proizvoda

Luxea

 • Dizajn kozmetičkog brenda
 • Istraživanje i razvoj novih kozmetičkih proizvoda
 • Regulatorna podrška za kozmetičke proizvode
 • Laboratorijska ispitivanja kozmetičkih proizvoda
 • Klinička ispitivanja proizvoda i dokazivanje kozmetičkih tvrdnji
 • Proizvodnja gotovog kozmetičkog proizvoda
 • Odgovorna osoba za kozmetički proizvod na tržištu EU

Rebel4cause

 • Istraživanje i razvoj novih kozmetičkih proizvoda
 • Regulatorna podrška za kozmetičke proizvode
 • Laboratorijska ispitivanja kozmetičkih proizvoda
 • Klinička ispitivanja proizvoda i dokazivanje kozmetičkih tvrdnji
 • Proizvodnja gotovog kozmetičkog proizvoda