Odgovorna osoba za kozmetički proizvod

Na tržište se smiju stavljati samo oni kozmetički proizvodi za koje je pravna ili fizička osoba u Europskoj uniji imenovana „odgovornom osobom”.

Odgovorna osoba za kozmetički proizvod

U slučaju da klijent ne poznaje zakonsku regulativu EU iz koje proizlaze određene obveze i odgovornosti, ili klijent (pravna ili fizička osoba) nema sjedište u EU ili pak zbog nekog drugog razloga ne želi biti odgovorna osoba za kozmetičke proizvode, partner tvrke Proteko Cosmetics može preuzeti ulogu odgovorne osobe i sve obveze definirane Uredbom (EU) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima.

Odgovorna osoba dužna je:

  • provjeriti procjenu sigurnosti i izvješće o sigurnosti kozmetičkog proizvoda;
  • voditi dokumentaciju s podatcima o proizvodu (10 godina);
  • izvršiti elektroničkim putem notifikaciju kozmetičkih proizvoda Europskoj komisiji (CPNP prijava);
  • izvršiti elektroničkim putem notifikaciju kozmetičkih proizvoda koji sadrže tvari u obliku nanomaterijala Europskoj komisiji (CPNP prijava);
  • osigurati deklariranje kozmetičkih proizvoda u skladu sa zakonskim propisima;
  • prikupljati podatke o ozbiljnim neželjenim učincima kozmetičkog proizvoda (koji su posljedica uporabe kozmetičkog proizvoda).