Regulatorna podrška

Pri stavljanju proizvoda na tržište EU, neophodna je izrada dokumentacije s podatcima o proizvodu.

Pri stavljanju proizvoda na tržište EU, neophodna je izrada dokumentacije s podatcima o proizvodu (PIF), a sastavni dio dokumentacije je Izvješće o procijenjenoj sigurnosti. Naš regulatorni odjel u mogućnosti je složiti kompletnu dokumentaciju u skladu s Uredbom (EU) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima, te je u mogućnosti načiniti dokumentaciju za bilo koje tržište u svijetu, na koje se proizvod planira izvoziti