VAŽNOST DERMATOLOŠKIH ISPITIVANJA I CERTIFICIRANJA KOZMETIČKOG PROIZVODA

Važnost dermatoloških ispitivanja i certificiranja kozmetičkog proizvoda po organskom standardu pri stjecanju kompatitivne prednosti na tržištu

Prosječan kupac pri donošenju odluke o kupnji bilo kojeg, a time i kozmetičkog proizvoda, susreće se s iznimno velikim izborom koji otežava donošenje odluke o proizvodu koji bi za njega bio najprikladniji. Kako bi odabrao proizvod koji je u skladu s njegovim potrebama, prosječan se kupac sve više informira te pri odabiru u pravilu čita deklaraciju proizvoda kako bi saznao po čemu se taj proizvod razlikuje od drugih.

Pri isticanju proizvoda na tržištu, ključne su kozmetičke tvrdnje koje se navode na deklaraciji i u sklopu marketinga proizvoda. Prema Uredbi komisije (EU) br. 655/2013 оd 10. srpnja 2013. o utvrđivanju zajedničkih kriterija za opravdanje tvrdnji koje se koriste u vezi s kozmetičkim proizvodima (dalje u tekstu Uredba), Uvod, točka 2: „Tvrdnje o kozmetičkim proizvodima služe uglavnom za informiranje krajnjih korisnika o obilježjima i kvaliteti proizvoda. Te su tvrdnje ključne za razlikovanje proizvoda. Pridonose i poticanju inovativnosti i konkurentnosti.“ Također, tvrdnje o kozmetičkom proizvodu moraju zadovoljavati kriterij „vjerodostojnosti“ (Prilog I, stavak 2. Uredbe), te moraju za to imati odgovarajuću dokaznu građu (Prilog I, stavak 3. Uredbe).

Proizvodi na čijoj je deklaraciji istaknuto da su dermatološki testirani te sadrže oznaku sukladnosti s prirodnim ili organskim standardima ističu se od većine proizvoda s istom ili sličnom kozmetičkom funkcijom i namjenom, a u konačnici se kupac može odlučiti upravo za njih zbog navedenih karakteristika proizvoda i samog označivanja.

Iz tog razloga proizvođači kozmetičkih proizvoda odlučuju se za provođenje dermatoloških ispitivanja, pri čemu dobiju certifikat odnosno analitičko izvješće o provedenim dermatološkim ispitivanjima, kojeg potom koriste kao dokaznu građu za kreiranje kozmetičkih tvrdnji u skladu sa zakonskom regulativom. Vrsta dermatoloških testova koji se provode ovisi o samoj namjeni i funkciji proizvoda te tvrdnjama koje se žele istaknuti na proizvodu, a temeljeno na procjeni proizvođača o tome što bi potencijalnom kupcu, iz ciljane skupine potrošača, moglo biti važno za određeni tip proizvoda. Primjerice, ukoliko se komunicira da proizvod nudi 24-satnu hidrataciju, tada je potrebno pružiti dokaz o tome provođenjem odgovarajućeg testa pod nadzorom dermatologa koji izrađuje izvještaj/certifikat o provedenoj studiji na ispitanicima. U slučaju da je studija pozitivno ocijenjena za ispitivanu tvrdnju, na proizvodu se može komunicirati da je dermatološki testiran i da uistinu pruža 24-satnu hidrataciju.

Nadalje, proizvod je moguće i certificirati prema određenom prirodnom/organskom standardu, što bi značilo da je u skladu s odgovarajućim prirodnim standardom te može na sebi imati oznaku standarda po kojem je certificiran. Tržište kozmetičkih proizvoda puno je prirodne kozmetike, no veoma mali broj proizvođača odlučuje se za certifikaciju po prirodnim standardima zbog rigoroznih kriterija koje treba zadovoljiti i vezanih financijskih troškova. Prednost koju proizvod dobiva certificiranjem po prirodnom standardu je veća vjerodostojnost i dojam o kvaliteti kod ciljane skupine potrošača. Stoga oznaka certificiranosti po prirodnom standardu na proizvodu daje određeni prestiž i konkurentnost koja ističe proizvod ili brend u masi drugih, upravo iz razloga što se mali broj proizvođača odlučuje za ovaj proces.

Za neke proizvode će biti važnije da nose oznaku „Dermatološki testirano“, a za neke će biti važnije da nose oznaku nekog standarda za prirodnu kozmetiku. Za pojedine proizvode bit će značajno sve navedeno, ovisno o tipu proizvoda i ciljanoj skupini potrošača.

Zaključno, certifikat/analitičko izvješće o provedenim dermatološkim studijama i certificiranje proizvoda po određenom prirodnom standardu daju proizvodu dodanu vrijednost te povećavaju njegovu konkurentnost i vjerodostojnost, ističući ga od ostalih sličnih proizvoda na tržištu.

U slučaju da planirate neke kozmetičke proizvode razviti kako bi se mogli certificirati po nekom od prirodnih standarda ili ukoliko želite savjetovanje pri certificiranju budite slobodni obraditi se Proteko cosmetic timu koji Vam može pružiti podršku u tom smislu. Također smo u mogućnosti organizirati certificiranu proizvodnju kod našeg pouzdanog dugogodišnjeg partnera.

U slučaju potrebe za savjetovanja, organiziranje i provođenja dermatoloških ispitivanja i kliničkih studija, te ishođenja odgovarajućih kozmetičkih tvrdnji budite slobodni kontaktirati nas kako bi se upoznali te eventualno dogovorili poslovni model suradnje.