Odgovorna osoba za kozmetički proizvod na tržištu EU

Na tržište se smiju stavljati samo oni kozmetički proizvodi za koje je pravna ili fizička osoba u Europskoj uniji imenovana „odgovornom osobom”.

U slučaju da klijent ne poznaje zakonsku regulativu EU iz koje proizlaze određene obveze i odgovornosti, ili klijent (pravna ili fizička osoba) nema sjedište u EU ili pak zbog nekog drugog razloga ne želi biti odgovorna osoba za kozmetičke proizvode, partner tvrke Proteko Cosmetics može preuzeti ulogu odgovorne osobe i sve obveze definirane Uredbom (EU) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima.

Odgovorna osoba dužna je:

 • provjeriti procjenu sigurnosti i izvješće o sigurnosti kozmetičkog proizvoda;
 • voditi dokumentaciju s podatcima o proizvodu (10 godina);
 • izvršiti elektroničkim putem notifikaciju kozmetičkih proizvoda Europskoj komisiji (CPNP prijava);
 • izvršiti elektroničkim putem notifikaciju kozmetičkih proizvoda koji sadrže tvari u obliku nanomaterijala Europskoj komisiji (CPNP prijava);
 • osigurati deklariranje kozmetičkih proizvoda u skladu sa zakonskim propisima;
 • prikupljati podatke o ozbiljnim neželjenim učincima kozmetičkog proizvoda (koji su posljedica uporabe kozmetičkog proizvoda).

 

Što smo radili

Ladria

 • Istraživanje i razvoj novih kozmetičkih proizvoda
 • Regulatorna podrška za kozmetičke proizvode
 • Dermatološka ispitivanja kozmetičkih proizvoda
 • Dizajn kozmetičkog brenda
 • Klinička ispitivanja proizvoda i dokazivanje kozmetičkih tvrdnji
 • Proizvodnja gotovog kozmetičkog proizvoda
 • Odgovorna osoba za kozmetički proizvod na tržištu EU

MNLY

 • Istraživanje i razvoj novih kozmetičkih proizvoda
 • Regulatorna podrška za kozmetičke proizvode
 • Dermatološka ispitivanja kozmetičkih proizvoda
 • Klinička ispitivanja proizvoda i dokazivanje kozmetičkih tvrdnji
 • Proizvodnja gotovog kozmetičkog proizvoda
 • Dizajn kozmetičkog brenda
 • Odgovorna osoba za kozmetički proizvod na tržištu EU

Moja oaza

 • Dizajn kozmetičkog brenda
 • Istraživanje i razvoj novih kozmetičkih proizvoda
 • Regulatorna podrška za kozmetičke proizvode
 • Dermatološka ispitivanja kozmetičkih proizvoda
 • Klinička ispitivanja proizvoda i dokazivanje kozmetičkih tvrdnji
 • Proizvodnja gotovog kozmetičkog proizvoda
 • Odgovorna osoba za kozmetički proizvod na tržištu EU

Luxea

 • Dizajn kozmetičkog brenda
 • Istraživanje i razvoj novih kozmetičkih proizvoda
 • Regulatorna podrška za kozmetičke proizvode
 • Dermatološka ispitivanja kozmetičkih proizvoda
 • Klinička ispitivanja proizvoda i dokazivanje kozmetičkih tvrdnji
 • Proizvodnja gotovog kozmetičkog proizvoda
 • Odgovorna osoba za kozmetički proizvod na tržištu EU